Kategorie

Waterman Carene


luksus na wyciągnięcie ręki
 
Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 20.12.2014 r.

    Sklep internetowy papierniczyswiat działa pod adresem internetowym http:/www.papierniczyswiat.com . Prowadzony jest przez: Stalówka Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu przy ul. Krakowskiej 26A . Wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000170674, z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym o wysokości 54 000,00 zł, nr NIP 754-12-25-553, nr Regon 531112191.

Zamówienia – przyjmowanie i realizacja.

   

Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem internetu.Sklep zamieszcza na stronie www.papierniczyswiat.com dane o sprzedawanych towarach i usługach. Wszystkie produkty sprzedawane przez Sklep są nowe i oryginalne.Klientem Sklepu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych , osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.papierniczyswiat.com non stop 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem posiadania odpowiedniego sprzętu komputerowego(Procesor 2 GHz , RAM 1 GB , Dysk 9GB , Karta graficzna 256 MB o rozdzielczości 1024x768) ,odpowiedniego oprogramowania(System operacyjny Windows ,Linux lub Mac OS, Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script np. IE , Google Chrome, Mozilla Firefox) i właściwego łącza  internetowego(download 512 kbit/s , upload 128 kbit/s).Klient winien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. Aby założyć konto klienta w Sklepie , trzeba wypełnić odpowiedni formularz i podać w nim adres e-mail, hasło do konta i zaakceptować regulamin. Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia dla niego konta poprzez jego usunięcie lub wysłanie wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres mailowy Sklepu.Kupujący najpóźniej w chwili złożenia zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.Złożenie zamówienia składa się z trzech etapów: 1 - wybór zamawianych towarów lub usług („Do koszyka"), 2 - wybór sposobu płatności i dostawy, 3 - wprowadzenie przez Kupującego danych osobowych(opcjonalnie danych firmy) niezbędnych do realizacji zamówienia.Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar lub usługa wymieniona w zamówieniu.W chwili złożenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedający przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez Kupującego adres potwierdzenie przyjęcia zamówienia produktu wraz z numerem zamówienia. Numer zamówienia pozwala Kupującemu na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia. Jeżeli przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia w liczbie większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa sklepu. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5 000 PLN. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki wyłącznie przy użyciu maila.


Ceny towarów i usług.


   

Ceny towarów i usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT(ceny brutto), nie zawierają cen dotyczących kosztów dostawy.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w zamówieniu w pozycji wysyłka. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie „Wysyłka”

Czas realizacji zamówienia i wybór przewoźnika.

    Przy każdym towarze dostępnym w sklepie obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia. Jeśli taki czas nie jest podany oznacza to że towar zostanie wysłany w ciągu jednego dnia. Uwzględnione są tylko dni robocze.Zamówienie może być dostarczone: za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub do Punktu Odbioru Osobistego mieszczącego się w Sklep Papierniczy Stalówka Opole Damrota 10. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy. Przesyłka do klienta winna zawierać informacje wymaganą przy zawarciu umowy na odległość oraz fakturę VAT lub paragon fiskalny.Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

Możliwe formy płatności

    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: płatność za pobraniem - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia, przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia prawidłowego wykonania operacji od operatora płatności, przelew bankowy bezpośrednio na konto Sklepu – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu zapłaty na konto Sklepu.W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność za pobraniem" Klientowi, który nie odbierze jednego wcześniejszego zrealizowanego zamówienia płatnego za pobraniem, bez względu na wybraną przez Klienta formę dostawy.

Reklamacje

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

Zgłoszenie reklamacji może być nadesłane przez Klienta drogą pocztową na adres Sklepu, lub drogą elektroniczną na adres: studentshop@o2.pl

Wszelkie błędy bądź nieprawidłowości przeszkadzające Klientowi w dokonaniu zakupu w Sklepie można zgłaszać pisemnie na adres Sklepu, lub mailowo podając swoje Imię, Nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj błędu wymagający naprawienia oraz datę jego wystąpienia.

W przypadku stwierdzenia wadliwości towru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 24 miesięcy od daty doręczenia przesyłki i 1 roku od daty stwierdzenia owej wady towarowej.

Wszystkie towary dostępne w sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub bezpośredniego dystrybutora. Zarówno szczegółowe warunki gwarancji, jak i całkowity czas jej obowiązywania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli torwar nie posiada karty gwarancyjnej, to zwyczajowo objęty jest 24 miesięczną gwarancją realizowaną przez Sklep. W przypadku towaru wadliwego, Klient może skorzystać, według swojego osądu, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta we wskazanych serwisach, lub może skorzystać z przysługujących mu uprawnień od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Kleint może zażądać od Sklepu naprawy wadliwego towaru, obniżenia ceny towru, może odstąpić całkowicie od zawartej umowy lub może towar wymienić na nowy.

Do odesłanego wadliwego towaru Klient powinien dołączyć dowód zakupu (paragon lub Fakturę VAT) z opisem reklamacji. (wzór)

Sklep nie przyjmuje żadnych reklamacji wysłanych za pobraniem.

Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej złożenia zobowiązany jest się do niej ustosunkować. Brak odpowiedzi od Sklepu w wyżej wymienionym terminie oznacza, że Sklep uznał zgłoszenie reklamacji za uzasadnione.

Reklamacje prosimy odsyłać na adres:

Stalówka Sp. z o.o.- DZIAŁ REKLAMACJI
ul. Damrota 10
45-064 Opole

W przypadku gdy ze względu na rodzaj produktu lub rodzaj wady Klient nie ma możliwości nadesłania towaru do Sklepu, Klient proszony jest o udostępnienie Towaru po porzednim uzgodnieniu wraz ze Sklepem terminu jego odbioru przez przewoźnika wybranego przez Sklep.

Klient może bezpłatnie skorzystać z pomocy odnośnie rozstrzygnięcia sporu poiędzy Klientem a Sklepem, korzystając z usług powiatowego rzecznika konsumentów, lub organizacji społecznej związanej z ochroną praw konsumenta.

ZWROTY-ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, Konsument może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia wniosku o odstąpienie od umowy Klient może skorzystać z formularza odstąpienia (wzór) i winien jest złożyć wniosek o odstąpienie od mowy wysyłając oświadczenie na wyżej wymieniony adres Sklepu.

Zwracane towary muszą być zawsze kompletne, zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana konieczna była do testowania i zwykłego osądu dostarczonego towaru. Klient powinien postepować z towarem majac na uwadze późniejszy, ewentualny jego zwrot. Klient ponosi pełną odpowiedzialnośc za obniżenie wartości otrzymanego towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób przekraczający koniecznośc stwierdzenia charakteru, cech, i funkcjonalności rzeczy.

Sklep dokonuje zwrotu kosztów zwróconego towaru w ciągu 14 dni.

Klient ponosi pełne koszty bezpośredniego zwrotu towaru do Sklepu.

W niżej wymienionych przypadkach Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu:
a) Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu, jeżeli towar po dostarczeniu jest nierozłacznie połączony z innymi rzeczami.
b) Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu, jeżeli przedmiotem zakupu jest towar, który po otwarciu, ze względów higienicznych nie może być w późniejszym czasie użyteczny.
c) Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu, jeżeli dostarczony towar jest rzeczą posiadającą datę ważności i termin przydatności do uzycia.

ZWROT NALEŻNOŚCI

Jeżeli Sklep zobowiązany jest do zwrotu wpłaconej należności Klientowi, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

Sklep, po wczesniejszej konsultacji z Klientem zwraca Klientowi należność w sposób przez niego wybrany.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w zwrocie należności w przypadku gdy klient poda błędne dane osobowe, lub błędnie poda numer konta bankowego.

Polityka ochrony prywatności i ochrona danych osobowych. Wykorzystywanie plików Cookies.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie wykorzystywania ich do celów związanych z realizacją zamówienia. Podanie przez Kupującego niezbędnych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Kupujący zatem wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach obrony jego uzasadnionych prawnie interesów. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Nasz sklep internetowy stosuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie jest możliwe po prawidłowym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może być przyczyną utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji naszego sklepu. Brak zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Postanowienia końcowe.

Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W szczególnych przypadkach informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.04.2013Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu.

Polityka ochrony prywatności i ochrona danych osobowych. Wykorzystywanie plików Cookies.

    Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie wykorzystywania ich do celów związanych z realizacją zamówienia. Podanie przez Kupującego niezbędnych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Kupujący zatem wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach obrony jego uzasadnionych prawnie interesów. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Nasz sklep internetowy stosuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie jest możliwe po prawidłowym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może być przyczyną utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji naszego sklepu. Brak zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

 

Postanowienia końcowe.

    Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W szczególnych przypadkach informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.04.2013Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu.

Słowniczek:
Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http:/ www.papierniczyswiat.com, sprzedający towary przez Internet;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep przygotuje zamówienie i odda je spedytorowi wybranemu przez Klienta w opcjach dostawy;
Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca unikalne konto klienta;
Konto Klienta - dane Klienta niezbędne do wykonywania zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat, niedopłat i nadpłat powstałe z tytułu zamówień;
Przelew elektroniczny - płatność realizowana przez Klienta z konta bankowego bezpośrednio, za pośrednictwem systemu płatności Pay-U,karty kredytowej lub innych systemów płatności bezpośredniej;
Punkt Odbioru Osobistego - punkt prowadzony przez Stalówka Sp. z o.o., w którym można odebrać osobiście zamówiony towar w Sklepie;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.