Kategorie

Waterman Carene


luksus na wyciągnięcie ręki
 
Prawo do odstąpienia od umowy

ZWROTY-ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, Konsument może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia wniosku o odstąpienie od umowy Klient może skorzystać z formularza odstąpienia (wzór) i winien jest złożyć wniosek o odstąpienie od mowy wysyłając oświadczenie na wyżej wymieniony adres Sklepu.

Zwracane towary muszą być zawsze kompletne, zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana konieczna była do testowania i zwykłego osądu dostarczonego towaru. Klient powinien postepować z towarem majac na uwadze późniejszy, ewentualny jego zwrot. Klient ponosi pełną odpowiedzialnośc za obniżenie wartości otrzymanego towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób przekraczający koniecznośc stwierdzenia charakteru, cech, i funkcjonalności rzeczy.

Sklep dokonuje zwrotu kosztów zwróconego towaru w ciągu 14 dni.

Klient ponosi pełne koszty bezpośredniego zwrotu towaru do Sklepu.

W niżej wymienionych przypadkach Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu:
a) Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu, jeżeli towar po dostarczeniu jest nierozłacznie połączony z innymi rzeczami.
b) Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu, jeżeli przedmiotem zakupu jest towar, który po otwarciu, ze względów higienicznych nie może być w późniejszym czasie użyteczny.
c) Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu, jeżeli dostarczony towar jest rzeczą posiadającą datę ważności i termin przydatności do uzycia.